B2B productvideo: de voordelen en voorbeelden

Laatste update: 12 juni 2020

De voordelen van een productvideo in de B2B

Productvideo’s volgen in de basis allemaal hetzelfde format: een product, een productserie of een collectie staat centraal, de USP’s (unique selling points) worden besproken/getoond en er wordt getoond hoe het product in de praktijk werkt. De manier waarop dit wordt verteld kan zeer divers zijn. Is het een letterlijke opsomming en vertoning van eigenschappen en USP’s? Of gaat het meer om het creëren van een bepaalde feeling? Het karakter en de identiteit van een product kunnen uiteraard ook met andere beelden worden uitgedrukt dan beelden van het product zelf. Alles is mogelijk.

Voorbeeldcases

Autonamics – DEFA acculaders

Redbrick – What’s Your Motion?


Bekijk ook de andere videoformats die wij produceren:

Vraag praktijkvoorbeelden aan

 

 Volg onze LinkedIn bedrijfspagina en ontvang de B2B updates direct in uw feed.